1. Загальні положення
1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією pastry-pro.com.ua, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує публічну оферту ( пропозиція) на інтернет-сайті Продавця https://pastry-pro.com.ua (далі по тексту - «Інтернет-сайт»). Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт сплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в цьому договорі або на Інтернет-сайті Продавця. При цьому, в разі вказівки Покупцем власної електронної пошти, Покупець отримує підтвердження здійснення електронної угоди в формі електронного документа, яке направляється Покупцю на зазначену їм електронну пошту.

1.3. Інформація, передбачена в п. 11 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію», вказана в даному договорі. При цьому, в разі вказівки Покупцем власної електронної пошти, Покупець отримує підтвердження здійснення електронної угоди в формі електронного документа, який направляється Покупцю на зазначену їм електронну пошту.

2. Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не потребує іншому, такі терміни вживаються в такому значенні:

** «Товар» - продукція на сайті;
** «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» - ФОП, який реалізує товари, виставлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, яка укладає з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і здійсненні оплати.
3. Предмет Договору
3.1. 3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, розміщений на Сайті Інтернет-магазину, який є в наявності.

4.2. Кожна позиція товару може бути вказана в замовленні в будь-якій кількості, що є в наявності.

4.3. У разі відсутності товару на складі, Менеджер Продавця це повинен повідомити Покупцю (по телефону або через електронну пошту).

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром або відмовитися від даного замовлення (до моменту його відправки Покупцеві).

5. Порядок оплати замовлення
5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару в відділеннях транспортних / кур'єрських компаній в національній валюті України - гривні.

5.2. У разі не отримання грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Оплата за товар може здійснюватися іншим способом відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється в відділення транспортних / кур'єрських компаній, де і відбувається видача замовлень Покупцеві, або проводиться адресна кур'єрська доставка, в терміни і на умовах, зазначених на Сайті Інтернет-магазину.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін:
7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити виконання цього Договору в разі порушення Покупцем умов цього Договору.
7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.
7.3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;
оформити електронний договір;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

  • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  • за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від самого товару виключно шляхом передачі кольору монітором персональних комп'ютерів окремих моделей;
  • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку і збої щодо виконання цього Договору (
  • обробка замовлення і доставка товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза зоною його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто і навіть якщо під його логіном буде інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі і моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору мається на увазі обставини, що мають надзвичайний характер, наступ яких сторона не могла передбачити, і які виключають або об'єктивно заважають можливості виконання даного Договору ..

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови публікації актуальною редакції на сайті https://pastry-pro.com.ua/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення і подальшої оплати за товар) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, які було оформлено в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і виконання інших умов цього Договору.

9.8. Заповненням реєстраційної анкети / замовлення на Сайті Покупець дає згоду на збір і обробку власних персональних даних Інтернет-магазином з подальшою метою: дані, які надає Покупець при реєстрації або замовленні на Сайті будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовленні, відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронна пошта, мобільний зв'язок) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, або іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину з іншими комерційними цілями.

9.9. Покупець дає згоду на використання Інтернет-магазином технологій cookie. Файли cookie не містять особистої інформації і не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Покупця. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються, в тому числі: для швидкої ідентифікації Покупця, зберігання налаштувань Покупця, його персональних переваг, відстеження стану сесій доступу Покупця і характерних для нього тенденцій. Інтернет-магазин також використовує файли cookie в рекламних цілях, в тому числі, щоб управляти оголошеннями на сайтах в мережі Інтернет.

9.10. Покупець дає право Інтернет-магазину здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: переміщати персональні дані в бази даних Інтернет-магазину (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Інтернет-магазин зобов'язується забезпечити захист цих даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій особі (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженими Інтернет-магазином на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на запити з дотриманням вимог чинного законодавства України).

9.11. У разі, якщо Покупець не бажає отримувати від Інтернет-магазину розсилку про рекламні акції, нові продукти і т.п., Покупець має право відмовитися від неї, шляхом направлення відповідного листа або звернення по телефону, вказаним в цьому договорі або на Сайті.

9.12. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при реєстрації на Сайті або оформленні замовлення інформації і погоджується на всі ризики, пов'язані з недостовернос

9.13. Інформація про товар, яку необхідно доводити до покупця, міститься в даному договорі, на Сайті, в супровідних документах і / або на товар безпосередньо (маркування).

9.14. Гарантії на товари надаються відповідно до чинного законодавства України та інформації, зазначеної на товар виробником / продавцем.

10. Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. Повернення Покупцем парфюмерно-косметичного товару належної якості неможливо - відповідно до Переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (Додаток № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 № 172).

10.4. Претензії приймаються на ім'я Продавця за адресою, вказаною в цьому Договорі.

11. Термін дії договору
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийом цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію", і діє до повного його виконання сторонами.

11.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного відправлення товару, шляхом повернення сплачених грошових коштів (в разі їх сплати).

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.